Älg - blogg

Här finns kortfattad information om vad som händer med de märkta populationerna. Det kan handla om att någon individ tappat sitt halsband eller att det slutat fungera. Det kan vara information om kalvningsläget eller andra aktuella händelser som kan vara intressanta eller viktiga för att kunns tolka det rörelsemönster man ser från positionsdata. Det går också att skriva egna kommentarer till det som läggs ut här. Det gör man genom att klicka på "kommentera" längre ner på sidan.

Antal besökare

 67273

Moose-blog

Nytt inlägg
2017-09-28

Första veckorna av årets älgjakt i Norrland har gått.

I Haparanda-Kalix området sköts tjur M7336 i början av september.

I Gällivare området sköts ko F1900 och tjur M2060 i andra halvan av september.

I Junosuando området sköts tjur M1932 i mitten av september.

I Nordmaling området sköts ko F5894 under andra halvan i september. Därtill blev ko F4387 påkörd av tåget i början av september.

 

Förutom dessa fem älgar som bar GPS-halsband, har det dessutom skjutits sex älgar som tidigare varit utrustade med sändare, men där vi har tagit av halsbandet i och med att projektet i dessa områden avslutats. Med hjälp av älgarnas öronmärken kunde vi fortfarande identifiera dessa älgar. Tack till alla jägare som har hört av sig till oss. Ni meddelar viktig information!

 

Ko F1912 från märkningen i Arvidsjaur området sköts i mitten av september. Extra spännande här – kon har bytt område där hon rör sig emellan; skottplatsen i närheten av Petikträsk i Västerbotten ligger långt ifrån området Malmesjaur norrut längs med Piteälven där vi följde henne mellan 2013-2016. Lärdomen - även vuxna älgar kan antagligen byta område.

Tjurarna M2044 och M2068 från märkningen i Niemisel området sköts i andra halvan av september.

Tjur M2060 från märkningen i Ängesån området sköts i andra halvan av september.

Och sen dök en riktigt gammal bekant upp – ko F848 från Hällnäs området som bar på en sändare under 2005. Hon sköts under andra halvan i september väst om Vindeln.

Kalvningen 2017
2017-05-17

I områden längst söder är kalvningen nu mer full på gång.

Älgkorna norr börjar röra på sig. I Junosuando stack kon F1876 och kalvade redan 11:e maj och vi misstänker en första kalvning Nordmaling området av ko F4399 den 13:e maj.

På Öland har hittills sju av de 16 älgkorna vi har kontakt med kalvat; F5867 har setts med 2 kalvar och F5826, F1298, F5821, F1299, Cementa har setts med en kalv. F1297 rörelse pekar på en kalvning, men kalvning har inte bekräftas med en fältobservation än.

I Växjö området har sex kor kalvat varav för två kalvning har bekräftas med en fältobservation. Både korna (F5834, F5873) var med dubbelkalvar. F4993, F5875, F5877 och F5884 kommer kollas under de närmaste dagar

På Öster Malma har F5835 visat tecken av en kalvning under de senaste dagarna, men ingen fältobservation har gjorts än.

Kalvningssäsong 2017
2017-05-09

Årets kalvningssäsong har börjat i södra!

Båda i Växjö och på Öland har de första GPS-korna kalvat. Den 7:e maj ändrade både VX F5873 och Ö F5826 tydligt sina rörelsemönster så att kalvningskluster uppstått som indikerar att de har kalvat.

Kalvningskluster uppstår pga själva kalvningen, men också på kalvens begränsade rörlighet under sina första levnadsdagar. Därför rör sig kon över en mycket mindre yta än den brukar göra.

Inga säkra kalvningar ännu i Öster Malma.

Älgjakt 2016
2016-09-21

Älgjakten har börjat i Norrland

Två älgkor har skjutits hittills; GÄ F 4986 och JU F 1897 sköts under de första jaktdagarna.

Mer kalvningar
2016-06-14

Enligt förändringar i rörelsemönster ser vi följande kalvningar i norra Sverige:

Haparanda/Kalix: Totalt har nu 18-19 kor kalvat och 3 kor som inte ännu kalvat

Junosuando: Totalt har nu 11-12 kor kalvat och 9 kor som inte har kalvat än

Gällivare: Totalt har nu 10-11 kor kalvat och 12 kor som inte ännu kalvat

Svappavaara: Totalt har nu 9 kor kalvat och 6 kor som inte ännu kalvat

Nikkaluokta: totalt har nu 5 kor kalvat och 11 kor som inte ännu kalvat

 

I södra Sverige kunde vi bekräfta följande antal kalvningar i fält:

Växjö: Totalt 17 bekräftade kalvningar och 5 kor som inte ännu kalvat

Öland: Totalt 12 bekräftade kalvningar och 7 kor utan kalvningskluster

Öster Malma: totalt har 11 kor kalvat och 2 kor som inte ännu kalvat

Kalvningar i Norrbotten 2016
2016-05-24

Kalvningssäsongen har börjat i Norrbotten.

Som vi skrev tidigare, flyttades i mars sändaren från referensområden "Arvidsjaur", "Tjåmotis", "Niemisel" och "Ängesån" till fyra nya områden: "Haparanda/Kalix", "Junosuando", "Gällivare" och "Svappavaara".

I de nya referensområden finns där inga resurser för att kontrollera i fält antal kalvar som födds. Men med hjälp av positionsdata som löpande kommer in, kan vi analysera om, när och var kalvning sker eftersom korna ändrar sitt beteende tydligt när de kalvar. Genom att studera kornas rörelsemönster kan vi också bestämma kalvningstiden med några timmars precision samt ange plats för kalvningen med några meters noggrannhet. På kartsidan visas kalvningsplatsen som en tät samling av positioner som skiljer sig tydlig från den samling av punkter som uppstår under älgens födosök.

Hittills har vi sett tecken för kalvningar i alla fyra områden

Haparanda/Kalix: först ut var HK F1293 som kalvade troligtvis 11.e maj. Sen ytterligare fyra kalvningar till dags dato. Plus kanske en kalvning till, men denna kon har ändrat sitt rörelsemönster mindre tydligt.

Junosuando: först ut var JU F1893 som kalvade 20:e maj. Sen kalvade JU F4985 den 22:a maj. Utöver dessa två kalvningar kan det 2-4 kalvningar till varav en i så fall kan har varit redan 13:e maj. Men för de sist nämnda korna är förändringar i rörelsemönster mindre tydligt och därmed finns en viss osäkerhet om de har faktisk kalvat.

Gällivare: en kalvning hittills, GÄ F1920 kalvade 22:a maj. Inga fler kalvningar än så länge.

Svappavaara: först kalvade SV F4403 14:e maj. Sen kalvade SV F4423 18:e eller 19:e maj.

Nikkaluokta: Inga kalvningar har observerats än så länge

Kalvningar 2016
2016-05-16

I södra Sverige har vegetationsperioden börjat och de första årskalvar har födds.

I referensområdet på Öster Malma (Sörmland) föddes i fredags 13:e maj de första kalvarna av de GPS-märkta korna – ko F5843 fick dubbelkalvar som föddes med en vikt på mellan 12.7 kg (kvigkalven) och 13.5 kg (tjurkalven).

I referensområdet Växjö (Kronobergs län) föddes första kalven 6:e maj av ko F5877 som födde dubbelkalvar. Hittills har sex kalvningar av de GPS-märkta korna registreras.

I referensområdet på Öland har kalvningssäsongen börjat tidigast med första kalvningen 1:a maj av älgko "Cementa" som också födde dubbelkalvar. Hittills har sju kalvningar registreras på Öland.

Årets nymärkningar av älgar i Norrbotten nästa klar
2016-03-03

Sen sluten av januari pågår en stor märkningsinsats i Norrbotten. Halsbanden från fyra referensområden (Tjåmotis, Arvidsjaur, Niemisel, Ängesån) tas av, re-konditioneras och flyttas till fyra nya områden (Svappavaara, Haparanda-Kalix, Junosuando, Linaälven). Detta betyder att vår fältpersonal och veterinären har fullt upp. Älgarna vilken halsband ska tas av, söks upp med helikopter och sövs. Sen re-konditioneras halsbandet genom att tömma den på alla data och batteribyte. När alla halsbanden är avtagen, flyttar fältpersonalen och veterinären till det nya området för att ny-märka älgar med hjälp av helikoptern. Vid sövningstillfälle av en ny-märkt älg samlar vi in mycket data för att få information om själva älgindividen (exempelvis tar vi kroppsmått, samt blod- och hårprov).

Nyheter kring GPS-märkta älgar i norra och södra Sverige
2015-11-27

NORRA SVERIGE

Niemisel – korna F1904 och tjur M2043 sköts i september och ko F1899 sköts i oktober.

Ängesån – ko F1880 sköts i mitten av oktober

Arvidsjaur – ko F1903 avlivades i mitten av september (kon var förlamad i krosryggen). Tjur M2063 sköts i början av oktober.

Tjåmotis – tjur M4952 sköts i sluten av oktober. Vi hade tappat kontakt med tjuren i september 2014.

Två älgar från märkningsprojektet "Älg i MittSkandia" som pågick mellan 2004 och 2007 i Västerbottens län och Nordlands fylke i Norge i sköts i mitten av september (F1325 och F854).

Vi fick tillbaka ett halsband från en älgko (F1416) som märktes i märkningsprojekt "Arjeplog 2005-2007". Vi tappade kontakt med kon i början av september 2007 och halsbandet hittades nu i höst. När vi tappar kontakt med ett halsband beror det ofta på att GSM-delen i halsbandet som skicka positionerna lägger av. Ibland händer det också att VHF-delen som kan pejlas lägger av. Men även om dessa delar lägger av, kan GPS:en fortlöpande beräkna positioner som sparas i halsbandet och kan laddas ner när halsbandet är inplockat. Sammantaget betyder det att alla halsband innehåller värdefulla data och det är alltid viktig att vi får tillbaka dem. Tack i förväg till alla som hör av sig till oss och meddelar när de hittar ett halsband eller skjuter en GPS-märkt älg. Ni bidrar med mycket värdefull information till respektive forskningsprojekten.

SÖDRA SVERIGE

Öster Malma – tjur M9946 som tappade sitt halsband i mitten av december 2014, sköts i mitten av oktober. Ko F4994 som vi hade senast kontakt med i 2010 sköts i sluten av november.

Årets älgjakt
2015-09-21

Älgjakten är på gång. Under de första veckorna av årets älgjakt sköts i Niemisel referensområdet sköts ko, i Nikkaluokta referensområdet sköts ko F1878, i Västerbotten sköts en före detta märkt ko från det tidigare märkningsprojektet Hällnäs, ko F846.

Förutom dessa tre skjutna älgar, hittades resterna av ko F1880 i Ängesån referensområdet som har död tidigare under året.