Kontakt

Institutionen för vilt, fisk och miljö
SLU, 901 83 Umeå • Tel 090-786 8483 • Fax 090-786 8162

 

 

Gruppledare

Professor GÖRAN ERICSSON

Tel: 090-7868508, 070-6765012
E-post: Goran.Ericsson[at]vfm.slu.se

Postadress:

Inst för vilt, fisk och miljö

901 83 UMEÅ

Besöksadress:

Skogsmarksgränd

 

 

Kontakt för Sydälg:

VÄXJÖ - Anders Hågeryd, anders.hageryd[at]live.se,

tel 0730493373

MISTERHULT - Kenth Nilsson, viltforvaltningab[at]swipnet.se,

tel 0739134444

 

Vill ni ha kontakt med någon i gruppen se information under Personal.