Välkommen till hemsidan för Älgforskning

Om du skjuter en märkt älg

 

Om en märkt älg skjuts eller en kalv till en märkt ko skjuts vill vi ha information om när älgen sköts och älgens slaktvikt. För vuxna älgar vill vi ha käken för senare åldersbestämning. För kalvarna vill vi veta könet. Vi extra intresserade av att få vikterna för de kalvar som skjuts eftersom en del vägdes vid födseln.  Halsbanden till märkta älgar vill vi gärna ha tillbaka. De kan återanvändas efter batteribyte. Skär inte av halsbanden. Kontakta Fredrik Stenbacka 073-8120816 om skjuter en märkt älg eller en kalv till en märkt älg.

 

Välkommen till hemsidan för forskningen om klövvilt, miljö, klimat och människa vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkar med olika organisationer nationellt och internationellt. Ledare för gruppen är professor Göran Ericsson [at]slu.se.

För närvarande bedriver vi forskningsprojekt och samarbeten nationellt och internationellt. Forskningsuppgiften genomförs ofta i samarbete mellan flera olika intressenter som myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och allmänhet.

 

Älgen är den art som står i fokus för flera av våra forskningsuppdrag.  I södra och mellersta Sverige studerar vi också samverkan mellan de övriga klövviltarterna - kronhjort, rådjur, dovhjort och vildsvin - och den omgivande miljön. Viktiga miljöfaktorer som vi arbetar med de areella näringarnas inverkan på klövvilt, klimat och födokvalité. Inom det nationella temaforskningsprogrammet VILT OCH SKOG fokuserar vi på samspelet klövvilt och skogsbruk. I arktiska Sverige är frågeställningar om älg, människa och klimat i forskningsprogrammet ICEMOOSE vårt huvudfokus. I samarbete med FUTURE FOREST arbetar vi också med samhällsvetenskapliga frågor om viltförvaltning och skogsbruk

 

För dig som är student i slutfasen av din universitetsutbildning har vi löpande ett flertal möjligheter till examensarbeten .

 

 

Vid frågor om hemsidans innehåll kontakta wiebke.neumannl[at]slu.se.

Antal besökare

 67274