Inlägg i kategorin Okategoriserad

Kalvningen 2017
2017-05-17

I områden längst söder är kalvningen nu mer full på gång.

Älgkorna norr börjar röra på sig. I Junosuando stack kon F1876 och kalvade redan 11:e maj och vi misstänker en första kalvning Nordmaling området av ko F4399 den 13:e maj.

På Öland har hittills sju av de 16 älgkorna vi har kontakt med kalvat; F5867 har setts med 2 kalvar och F5826, F1298, F5821, F1299, Cementa har setts med en kalv. F1297 rörelse pekar på en kalvning, men kalvning har inte bekräftas med en fältobservation än.

I Växjö området har sex kor kalvat varav för två kalvning har bekräftas med en fältobservation. Både korna (F5834, F5873) var med dubbelkalvar. F4993, F5875, F5877 och F5884 kommer kollas under de närmaste dagar

På Öster Malma har F5835 visat tecken av en kalvning under de senaste dagarna, men ingen fältobservation har gjorts än.

Kalvningssäsong 2017
2017-05-09

Årets kalvningssäsong har börjat i södra!

Båda i Växjö och på Öland har de första GPS-korna kalvat. Den 7:e maj ändrade både VX F5873 och Ö F5826 tydligt sina rörelsemönster så att kalvningskluster uppstått som indikerar att de har kalvat.

Kalvningskluster uppstår pga själva kalvningen, men också på kalvens begränsade rörlighet under sina första levnadsdagar. Därför rör sig kon över en mycket mindre yta än den brukar göra.

Inga säkra kalvningar ännu i Öster Malma.

Älgjakt 2016
2016-09-21

Älgjakten har börjat i Norrland

Två älgkor har skjutits hittills; GÄ F 4986 och JU F 1897 sköts under de första jaktdagarna.

Mer kalvningar
2016-06-14

Enligt förändringar i rörelsemönster ser vi följande kalvningar i norra Sverige:

Haparanda/Kalix: Totalt har nu 18-19 kor kalvat och 3 kor som inte ännu kalvat

Junosuando: Totalt har nu 11-12 kor kalvat och 9 kor som inte har kalvat än

Gällivare: Totalt har nu 10-11 kor kalvat och 12 kor som inte ännu kalvat

Svappavaara: Totalt har nu 9 kor kalvat och 6 kor som inte ännu kalvat

Nikkaluokta: totalt har nu 5 kor kalvat och 11 kor som inte ännu kalvat

 

I södra Sverige kunde vi bekräfta följande antal kalvningar i fält:

Växjö: Totalt 17 bekräftade kalvningar och 5 kor som inte ännu kalvat

Öland: Totalt 12 bekräftade kalvningar och 7 kor utan kalvningskluster

Öster Malma: totalt har 11 kor kalvat och 2 kor som inte ännu kalvat

Kalvningar i Norrbotten 2016
2016-05-24

Kalvningssäsongen har börjat i Norrbotten.

Som vi skrev tidigare, flyttades i mars sändaren från referensområden "Arvidsjaur", "Tjåmotis", "Niemisel" och "Ängesån" till fyra nya områden: "Haparanda/Kalix", "Junosuando", "Gällivare" och "Svappavaara".

I de nya referensområden finns där inga resurser för att kontrollera i fält antal kalvar som födds. Men med hjälp av positionsdata som löpande kommer in, kan vi analysera om, när och var kalvning sker eftersom korna ändrar sitt beteende tydligt när de kalvar. Genom att studera kornas rörelsemönster kan vi också bestämma kalvningstiden med några timmars precision samt ange plats för kalvningen med några meters noggrannhet. På kartsidan visas kalvningsplatsen som en tät samling av positioner som skiljer sig tydlig från den samling av punkter som uppstår under älgens födosök.

Hittills har vi sett tecken för kalvningar i alla fyra områden

Haparanda/Kalix: först ut var HK F1293 som kalvade troligtvis 11.e maj. Sen ytterligare fyra kalvningar till dags dato. Plus kanske en kalvning till, men denna kon har ändrat sitt rörelsemönster mindre tydligt.

Junosuando: först ut var JU F1893 som kalvade 20:e maj. Sen kalvade JU F4985 den 22:a maj. Utöver dessa två kalvningar kan det 2-4 kalvningar till varav en i så fall kan har varit redan 13:e maj. Men för de sist nämnda korna är förändringar i rörelsemönster mindre tydligt och därmed finns en viss osäkerhet om de har faktisk kalvat.

Gällivare: en kalvning hittills, GÄ F1920 kalvade 22:a maj. Inga fler kalvningar än så länge.

Svappavaara: först kalvade SV F4403 14:e maj. Sen kalvade SV F4423 18:e eller 19:e maj.

Nikkaluokta: Inga kalvningar har observerats än så länge

Kalvningar 2016
2016-05-16

I södra Sverige har vegetationsperioden börjat och de första årskalvar har födds.

I referensområdet på Öster Malma (Sörmland) föddes i fredags 13:e maj de första kalvarna av de GPS-märkta korna – ko F5843 fick dubbelkalvar som föddes med en vikt på mellan 12.7 kg (kvigkalven) och 13.5 kg (tjurkalven).

I referensområdet Växjö (Kronobergs län) föddes första kalven 6:e maj av ko F5877 som födde dubbelkalvar. Hittills har sex kalvningar av de GPS-märkta korna registreras.

I referensområdet på Öland har kalvningssäsongen börjat tidigast med första kalvningen 1:a maj av älgko "Cementa" som också födde dubbelkalvar. Hittills har sju kalvningar registreras på Öland.

Årets nymärkningar av älgar i Norrbotten nästa klar
2016-03-03

Sen sluten av januari pågår en stor märkningsinsats i Norrbotten. Halsbanden från fyra referensområden (Tjåmotis, Arvidsjaur, Niemisel, Ängesån) tas av, re-konditioneras och flyttas till fyra nya områden (Svappavaara, Haparanda-Kalix, Junosuando, Linaälven). Detta betyder att vår fältpersonal och veterinären har fullt upp. Älgarna vilken halsband ska tas av, söks upp med helikopter och sövs. Sen re-konditioneras halsbandet genom att tömma den på alla data och batteribyte. När alla halsbanden är avtagen, flyttar fältpersonalen och veterinären till det nya området för att ny-märka älgar med hjälp av helikoptern. Vid sövningstillfälle av en ny-märkt älg samlar vi in mycket data för att få information om själva älgindividen (exempelvis tar vi kroppsmått, samt blod- och hårprov).

Nyheter kring GPS-märkta älgar i norra och södra Sverige
2015-11-27

NORRA SVERIGE

Niemisel – korna F1904 och tjur M2043 sköts i september och ko F1899 sköts i oktober.

Ängesån – ko F1880 sköts i mitten av oktober

Arvidsjaur – ko F1903 avlivades i mitten av september (kon var förlamad i krosryggen). Tjur M2063 sköts i början av oktober.

Tjåmotis – tjur M4952 sköts i sluten av oktober. Vi hade tappat kontakt med tjuren i september 2014.

Två älgar från märkningsprojektet "Älg i MittSkandia" som pågick mellan 2004 och 2007 i Västerbottens län och Nordlands fylke i Norge i sköts i mitten av september (F1325 och F854).

Vi fick tillbaka ett halsband från en älgko (F1416) som märktes i märkningsprojekt "Arjeplog 2005-2007". Vi tappade kontakt med kon i början av september 2007 och halsbandet hittades nu i höst. När vi tappar kontakt med ett halsband beror det ofta på att GSM-delen i halsbandet som skicka positionerna lägger av. Ibland händer det också att VHF-delen som kan pejlas lägger av. Men även om dessa delar lägger av, kan GPS:en fortlöpande beräkna positioner som sparas i halsbandet och kan laddas ner när halsbandet är inplockat. Sammantaget betyder det att alla halsband innehåller värdefulla data och det är alltid viktig att vi får tillbaka dem. Tack i förväg till alla som hör av sig till oss och meddelar när de hittar ett halsband eller skjuter en GPS-märkt älg. Ni bidrar med mycket värdefull information till respektive forskningsprojekten.

SÖDRA SVERIGE

Öster Malma – tjur M9946 som tappade sitt halsband i mitten av december 2014, sköts i mitten av oktober. Ko F4994 som vi hade senast kontakt med i 2010 sköts i sluten av november.

Årets älgjakt
2015-09-21

Älgjakten är på gång. Under de första veckorna av årets älgjakt sköts i Niemisel referensområdet sköts ko, i Nikkaluokta referensområdet sköts ko F1878, i Västerbotten sköts en före detta märkt ko från det tidigare märkningsprojektet Hällnäs, ko F846.

Förutom dessa tre skjutna älgar, hittades resterna av ko F1880 i Ängesån referensområdet som har död tidigare under året.

Fina tvillingkalvar av F5863
2015-05-28

-- JP_tvillingskalvar_5863_2015.jpg

Kalvning fortsätter med full kraft
2015-05-28

Fram tills idag har följande kor kalvat:

Öland

F5826, F1297, F5867, F4427, F1299, F5821, F5824, F9937, F5827, F1298, F5829, F1292 och F5823 har fått. Tyvärr kunde vi också konstatera att några kalvar har redan försvunnen.

Växjö

F5875, F5880, F5869, F5834, F4996, F5884, F4993, F5870, F5878, F5872, 5881, F5866, F5871 och F5876 har fått kalv.

Öster Malma

F9936, F5835, F5839, och F5863 har fått kalv.

Kalvning fortsätter
2015-05-18

Många kalvar har fötts under de senaste dagar i referensområden "Öland" och "Växjö".

På Öland har korna F5826, F1297, F5867, F4427, F1299, F5821, F5824 och F9937 kalvat.

I Växjö har kornas F5875, F5880, F5869, F5834, F4996, F5884, F4993 och F5870 fått kalv.

I Sörmland på Öster Malma har än så länge enbart en av de märkta korna kalvat.

En första kalvning är misstänkt i Norrbotten i Niemisel.

Första årskalvar i Sörmland och Kronoberg län
2015-05-10

De första kalvarna till GPS-märkta älgkor har födds i Sörmland.

Ko F9936 har fått pigga och fina tvillingskalvar i lördags.

I Växjö har ko F5877 observerats med minst en kalv.

 

 

Årets kalvningssäsong har börjat
2015-05-08

Våren är här - årets första älgkalvarna har födds!

På Öland födde ko F5830 en kalv vid 1:a maj och ko F 5826 födde dubbelkalvar igår.  

Nytt inlägg
2014-12-16

Sammanfattning döda GPS-märkta älgar mellan september och mitten av oktober

Under årets älgjakt sköts än så länge 18 älgar i pågående och avslutade projekt.

I början av september sköts ko F1469 i märkningsprojekt i Malå, ko F843 i Hällnäs, och i MittSkandia sköts ko F3232 i sluten av oktober. Med alla tre sändare hade vi tappat kontakt när projekten pågick. Malå och MittSkandia projekten avslutade 2007, medan Hällnäs avslutades 2006. Vi är tacksam att kunna har fått sändaren tillbaka efter alla dess år eftersom de innehåller värdefull data om älgkornas rörelse som vi nu kunde ladda ner.

Under september månaden sköts sju älgar i Norrbotten i olika referensområden; i Nikkaluokta sköts ko F754, i Ängesån sköts korna F 11575 och F11872, samt tjur M 12059, i Niemisel sköts F11907 och tjur M11931, och i Arvidsjaur sköts F11929.

På Öster Malma sköts tjur M4414 i sluten av oktober, tjur M4979 i början av december. Och ko F1415 sköts i sluten av november. Tjur M9929 blev påkörd igår. Ko F1547 hittades död i mitten av oktober. Ko F 1415 och tjur M4979 hade tappat sitt halsband tidigare och identifierades tack vare deras öronmärken.

I Växjö sköts fem älgar under oktober månaden; korna F3220, F 9956, F1428 och tjurarna M4955 och M9945. Ko F3220 hade tappat sitt halsband tidigt efter märkningen och vi identifierade henne tack vare hennes öronmärke.

Fler skjutna älgar
2014-10-06

Fler älgar sköts under september månaden.

I referensområdet Nikkaluokta sköts ko F10734, i Arvidsjaur sköts ko AR F1929, i Ängesån sköts ko ÄN F1875 och i Niemisel sköts ko NL F1907 och tjur NL M1931.

Älgjakt höst 2014
2014-09-11

Första veckan av årets älgjakt har gått.

Ko F1872 i referensområdet Ängesån sköts 6:e september i närheten av Vallsjärv. Kon var född 2006 enligt hennes tandslitage och har observerats med en årskalv i sluten av augusti.

Ko F1469 som gick med ett GPS halsband mellan mars 2005 och 2006 i Måla referensområdet sköts 6:e september. Kon var född 2001 och identifierades tack vare hennes öronmärken.

Ko F4390 som märktes 2007 i Älg i MittSkanda projektet hittades död i närheten av Måla. Kon dödorsak är okänd. Hon var född 1999 enligt hennes tandslitage och kon hade observerats med två kalvar i vintras.

Sist men inte minst, 4:e september sköts en "gamling" från älgmärkningsprojektet som pågick under 90-talet i Robertsfors kommun. Kon var född 1999 och kunde identifieras tack vare hennes öronmärken.

Älgsidan Norrbotten stängd
2014-09-02

Älgsidan i Norrbotten är stängd för underhåll oktober 2014 ut.

Antal kalvningar - en lägesrapport
2014-07-04

Årets kalvningssäsong är full på gång.

Här kommer en lägesrapport för antal kalvningar som är bekräftat genom fältkontroll i de olika populationerna:

Växjö 16, Misterhult 2, Öland 9, Öster Malma 10, Nikkaloukta 8, Ängsån 10, Niemisel 10, Arvidsjaur 13, Tjåmotis 5

Dessa siffror är minimum antal - en del av älgkor rör sig i otillgänglig terräng och kunde därför inte kontrolleras än trots att deras rörelsemönster tyder på en kalvning.  

Kalvning i fjällnära områden i Norrbotten
2014-06-03

I Nikkaluokta föddes årets första kalv 31:a maj (F4089). I dagsläget har en av de märkta korna kalvat i referensområdet.

I Tjåmotis föddes årets första kalv 14:e maj (F1840). Totalt har tre märkta kor kalvat i dagsläget.

Kalvning i Norrbotten
2014-06-03

Kalvningen i Norrbotten är full på gång!

Årets första kalv föddes 12:e maj i Niemisel (F1902). Årets kalvningssäsong började därmed 14 dagar tidigare jämförd med 2013 där första kalven föddes 26:e maj i Niemisel och Arvidsjaur och 25:e maj i Ängesån. I år började kalvningen i Arvidsjaur (F 1926) och Ängesån (F 1874) 17:e maj.

I dagsläge har totalt sju kor kalvat i Niemisel och Arvidsjaur och sex i Ängesån.

Kalvning i Öster Malma
2014-05-26

I Öster Malma föddes de första årskalvar den 16:e maj där ko 9934 och 9935 födde var sin kalv.  

Vårsommar 2014
2014-05-15

Vårsommaren är här -  de första älgkalvar har kommit!

Referensområdet Växjö var först ute - 2:e maj fick ko 9952 fick 2 kalvar.

I referensområdet Öland fick ko 4425 en kalv 9:e maj.

Även i norra delen av landet kan de årets första kalvar har fötts

 - i referensområdet Niemisel, Norrbotten, visar en ko en typiska kalvningskluster...men fältkollen är inte gjord än och vi få avvakta en lite till mer information.  

 

Nymärkningar av älg i Norrbotten
2013-02-18

 

Under februari/mars gör vi en stor märkningsinsats in Norrbotten som tillhör Förvaltningsmärkning i Norrbotten inom temaprogrammet Vilt och Skog. Märkningsprojektet är ett samarbete mellan SLU och Jägareförbundet Norrbotten, Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna, Länsstyrelsen Norrbotten, Statens fastighetsverk, Allmänningarna och Svenska Kyrkan. Vi nymärker 30 stycken älgar i tre olika referensområden; 30 älgar norr om Överkalix vid Ängesån, 30 älgar sydväst om Överkalix vid Niemisel/Råneå och 30 älgar vid Arvidsjaur. I varje referensområde märks 20 älgkor och 10 älgtjurar.

 

För mer informtion, kollar nyhet "Underlag märkning av älg som en del av viltövervakningen inom Norrbottens län".

Årsrapport 2012 - Referensområden för klövviltförvaltning
2013-01-10

Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige

Under 2012 etablerades inom programområde Skog två referensområden för klövviltförvaltning, det ena i Nyköpingstrakten i Sörmland, det andra i Växjötrakten i Småland. Bakgrunden är att ett nytt förvaltningssystem för älg infördes i landet 2012.

Den nya ekosystembaserade, lokalt förankrade och adaptiva förvaltningsmodellen ställer nya krav på kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoder för uppföljning av älgpopulationer, betestryck och betesskador. I detta ingår frekvens, intensitet och omfattning i inventeringsunderlaget. Referensområden är viktiga för att utveckla metoder och skaffa sig mer kunskap om hur förvaltningssystemet fungerar, för utbildning, samt som demonstrationsområden.

Referensområdena har lokaliserats till södra Sverige av flera skäl. Dels är förhållandena med avseende på markarrondering, landskapets komplexitet och produktivitet annorlunda än i norra Sverige, dels har mycket mer forskning och uppföljning utförts. Vidare så kompliceras klövviltförvaltningen i södra Sverige av att det där finns större mängder av flera klövviltarter. Projektet planeras fortgå i minst tre år. 

Årsrapporten 2012 av det här projektet inom Fortlöpande Miljöanalys (FOMA, SLU) hittar du under följande länk

http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/vilt-fisk-och-miljo/Documents/Milj%C3%B6analys/%C3%85rsrapport%202012_Foma%20Vilt_referensomr%C3%A5den.pdf

Älgar som tappades under sista delen i 2012
2013-01-09

Vi önskar alla älgintresserade en bra fortsättning under 2013 och hoppas på många spännande älgupplevser!

 

Mellan oktober och december 2012 tappade vi några älgar på grund av jakt, trafik och okända dödsorsaker. Sammanfattat betyder det att:

Hemavan – kon F4406 blev överkörd i mitten av december mellan Ammarnäs och Sorsele.

Misterhult – kon F6846 och tjur M6830 rapporterades skjuten i mitten av november.

Växjö – tjur M4951 sköts under jaktstarten i oktober och kon F4973 sköts i början av november. Tjur M4978 blev överkörd på Riksvägen 30 vid Brethult i slutet av december.

Öland – tjur Mårten (M1286) hittades död i mitten av november. Dödsorsaken är okänd och inga synliga yttre skador fanns.

Öster Malma – tjur M4959 sköts under jaktstarten i oktober och kon F4431 sköts tillsammans med sin märkta kalv i mitten av november. Hon hade tagit in sig i ett vilthägn och upprepade försök att få ut dem misslyckades. Kon F1539 hittades död i slutet av november. Dödsorsaken är okänd och inga synliga yttre skador fanns. Vidare hittades kon F6836 död i slutet av december med okänd dödorsak.

Överkalix – korna F1028 och F989, som tidigare varit märkta, rapporterades skjutna i slutet av november.

 

F 6841 hittades död
2012-10-01

Ko F6841 (Öster Malma) hittades död 20:e september. Kon dog dagen innan av okänd dödsorsak.

Älgjakt
2012-09-07

Nu har jakten dragit igång, åtminstone i norra delen av landet.

Två älgar från MittSkandia projektet sköts hittills.

Tjur M1026, en stor 11-taggare. Vi märkte tjuren i november 2004 och bedömde med hjälp av tandslitage att han fötts i 2001. Vi följde tjuren i två år och tog av halsbandet i december 2006. Ko F2071 märkte vi i november 2005 och vi bedömde att hon fötts i 2001. Tyvärr tappade vi kontakten med henne ett år senare eftersom sändaren slutade att fungera.

 

Årsrapporter 2011/2012 är klara
2012-07-18

Årsrapporterna 2011/2012 för referensområdet Växjö och Öster Malma finns nu mer tillgänglig på vår publikationssida (längst ner). I rapporterna sammanfattar märkning, reproduktion, kalvöverlevnad, rörelseaktivitet, samt sommar-och vinterområden av de märkta GPS älgar i de olika områden under perioden februari 2011 till februari 2012. Rapporten för Misterhult läggs ut om några dagar.

Mera kalvar
2012-05-24

Kalvningssäsongen är full på gång. Antal kalvar hittils: 

I referensområde Växjö har födds hittils 38 kalvar av 23 kor.

I Öster Malma finns där nu mer 18 årskalvar varav två kalvar är tvillingar.

På Öland föddes 18 kalvar av 11 olika kor och i Misterhult födde tre kor var sin kalv. 

Nytt inlägg
2012-05-14

Första kalv på Öster Malma.

F 1545 har fått en kalv 11:e maj

Guldälgen har kalvat - blir det babysim i år igen?
2012-05-10

Guldälgen, ko F 9951 har fått dubbelkalvar.

Nu blir det spännande att se om hon kommer ta de på en simtur som förra året.  

Mera kalvar
2012-05-08

Öland F 1298 födde 2 kalvar 1:e maj, dock båda var döda

Växjö F 4427 födde en kalv 7:e maj

Årets första kalvning 2012
2012-05-04

Den nya älggenerationen är på gång – årets första kalvning är dokumenterat . På Öland föddes ko F 1293 dubbelkalvar.

-- Dubbelkalvar, staende EA (Dubbelkalvar, staende EA)

F 4402 har kalvat
2011-06-07

GPS-positionerna visar att F 4402 i område "Sverige/Norge" har kalvat.

F 6847 har kalvat
2011-06-07

F 6847 Misterhult fick en kalv den 31:a maj.

F 6832 har kalvat
2011-05-27

F 6832 Misterhult har fått 1 kalv den 26:e Maj.

F 6843 har kalvat
2011-05-27

F 6843 Misterhult har fått 2 kalvar de 25:e Maj.

F 4385 har kalvat
2011-05-27

F 4385 i Växjö har fått en kalv 25:e Maj.

Nya kalvningar
2011-05-24

F 6840 Misterhult har fått 1 kalv 20:e Maj.

F 4985 Östermalma har fått 2 kalvar 19:e Maj.

F 6851 Misterhult har fått 1 kalv 20:e Maj.

F 7682 Nikkaloukta har fått 1 kalv 23:e maj.

F 6845 Misterhult har fått 1 kalv 22:a Maj.

F 6849 Misterhult har fått 1 kalv 23:e Maj. Kalven hittades tyvärr död och till hälften uppäten.

Babysim i Hangsjön.
2011-05-23

Vår Guldälg verkar vara rena rama Therese Alshammar. Med en bara tre dagar gammal kalv verkar hon ha gett sig ut på en cirka 400 meters simtur.

 

-- Swimming4996 (Swimming4996)

Ännu mera kalvningar
2011-05-19

Kalvningarna fortsätter. Fram till den 17:e har vi registrerat 22 nya kalvar.

I Växjö har 9 kor av 12 kalvat, 1 med 3 kalvar, 5 med 2 kalvar och 3 med 1 kalv.

I Misterhult har 4 kor av 11 kalvat, 1 med 2 kalvar och 3 med 1 kalv.

I Öster Malma har 1 ko av 6 kalvat, 1 med 1 kalv.

Kalvningarna fortsätter. Trillingar i Växjö.
2011-05-12

Kalvningarna fortsätter i Växjö har F 4408 fött tre kalvar och i Misterhult har F 6837 fått en kalv.

-- Trillingar (Trillingar i Växjo)

Kalvningssäsongen har börjat
2011-05-10

Välkommen till årets första kalv inom våra referensområden!

Rörelsemönstret av kon 4998 i Öster Malma området visade på en kalvningskluster och idag fick vi bekräftelse om att kon är med en enkelkalv.

Försommaren är här, kalvningssäsongen har börjat - nu blir det fler älgar i skogen under de närmaste veckor.  

M 6829 har tappad halsband
2011-02-07

M 6829 (Misterhult) har tappat sitt halsband 2006-01-16.  

M6831 (Misterhult) funnen död
2011-01-17

Tjur M6831 (Misterhult) funnen död 2011-01-17. Okänd dödsorsak.

Ko F 1324, Västerbotten
2010-11-26

Ko F 1324 sköts i mitten av november i Norge i Hattfjelldal Kommun. Hon märktes i 2005 och sändaren slutade att fungera i sommar 2009.

Tjur M 4414, Växjö
2010-11-04

Tjur M 4414 (Växjö), en 15 taggare, har troligen dött av stångskada i natten 26/27.Oktober.

Tjuren hittades död - marken var uppsparkad omkring och tjuren hade en blodig hals invändigt.

 

Skjutna älgar och tappat halsband
2010-10-18

Ko F6841 (Misterhult) blev skjuten tillsammans med sin kalv, samt att Ko F6827 (Östermalma) blev skjuten under helgens jakt.

 

Ko F6836 (Misterhult) har tappat sitt halsband.

Döda älgar
2010-10-13

Tjur M 7683 i Norrbotten (Nikkaluokta) och tjur M 4954 i Kronoberg (Växjö) blev skjutna.

Ko F 6838 i Kalmar (Misterhult) blev överkörd. 

Älgjakt pågår
2010-09-22

F4398 (MittSkandia) sköts 2010-09-20. Kon var utan kalv.  Kon märktes i november 2007.

M1558 (MittSkandia) blev skjuten 2010-09-13 som 19-taggare. Tjuren märktes i november 2005, hade då 15 taggar och skattades att vara född i sommar 2000.

Årets reproduktion
2010-08-30

Under nyheter hittar du sammanfattning av årets reproduktion för de märkta älgkor i Öster Malma, Växjö och Misterhult.

Död ko i Öster Malma
2010-08-27

Ko (F 4931) hittades död 2010-07-16, okänd orsak.

Död älgko i Misterhult och Öster Malma
2010-06-01

Kor F6839 (Misterhult) har drunknad och kon F1425 (Öster Malma) hittades död (okänd dödsorsak).

Säsongens första kalv
2010-05-07

Säsongens första kalv är född - ko F 4963 (Växjö) observerades igår med en kalv.

F 4423
2010-04-07

Kon F 4423 som rörde sig i Växjö trakterna blev påkörd 4:e april och avlivdes.

F 4387
2010-03-10

Kon F4387 som rörde sig i Susendal (Norge) blev påkörd 22:e februari och avlivdes.

Sändare i Norrbotten
2010-02-08

Under senaste veckan har det varit full aktivitet i Norrbottensområdet med de märkta älgarna där. Sändarna har plockats in och det var ett lyckat arbete. Två av sändarna var dock helt tysta och kunde inte återfinnas vid detta tillfälle (4965, 4969). Men av erfarenhet så kommer de troligen att dyka upp i något sammanhang förr eller senare. En reflektion som gjordes var att det var gott om älgar i det område som arbetet utfördes. Slutligen så har en ko (3220) i Växjö (Kronobergs län) tappat sin sändare. Den har hittats och är i säkert förvar. För övrigt är det lugnt och fint därute! Väl mött!

Ytterligare märkning i Söder
2010-01-18

Nu har ytterligare en population i södra Sverige märkts, närmare bestämt i Misterhult i Småland. Detta är i samma område som forskning sedan tidigare pågått med syfte att studera effekter av bete. I området märktes 20 kor och 6 tjurar som nu kommer att följas via de GPS/GSM halsband som de försetts med.

Dessutom har ytterligare sju kor märkts i Södermanland. 

Uppdatering efter helgerna
2010-01-14

Under helgerna så har det varit en del som hänt med våra märkta älgar. Det första som kom in var att en tjur (M4952) hade varit still oroväckande länge. När detta kontrollerades visade det sig att den låg död. På något sätt hade den fastnat i rötterna på en upprättstående rotvälta. Troligen död någon gång mellan 15 och 25 december. Genom att både GPS och VHF fungerade kunde älgen hittas och halsbandet kunde hämtas in. I och med detta dödsfall så har 5 av det 25 älgarna i Kronobergs län på ett eller annat sätt lämnat in sina sändare. 

 

Vidare så har en ko (F00852) från populationen i Södermanland skjutits den 13 Januari. Denna ko hade problem med ett av sina ben och hade enligt uppgift mycket svårt att gå. På grund av denna skada togs beslut av lokala jaktlaget att skjuta kon. 

 

BBC-Online
2009-12-08

Det har inte hänt något speciellt ute bland det märkta älgarna den senaste tiden. Däremot så har den forskning vi bedriver glädjande nog blivit uppmärksammade internationellt. BBC, det välkända nyhets- och dokumentär nyhetsforumet har skrivit om vår forskning. Även en del bilder har lagts ut på deras webbaserade nyhetsportal. Man kan se och läsa mer om detta via länken uppe till vänster på denna sida (BBC-online). Väl Mött!

Några notiser
2009-11-13

De senaste dagarna har vi fått information om slaktvikt för den tjur (M4955) som blev påkörd den 2:a oktoberungefär 2.5 kilometer norr om Ös kyrka på väg 30 i Kronobergs län och den vägde 195 kg. En av de märkta älgarna har också hittat död (F4420). Denna ko hade gått ner sig i ett dike, men dödsorsaken är okänd. Dessutom så har vi nu uppdaterat informationen på vår hemsida där man kan följa älgarnas rörelser. "Offspring"-informationen (i fönstret som öppnas när man har väl valt ett djur) för de olika korna har numer information om antal kalvar som den kon har fått.

Tjur skjuten i Västerbotten
2009-11-09

Sydöst om Vardofjäll i västerbotten har en märkt älg skjutits under jakten (01559). Den blev skjuten 2009-10-18 vid 15:00 tiden. Detta var en tio-taggare med en slaktvikt på ungefär 231 kg. Förutom detta så har vi inte fått några rapporter om varken jaktlycka eller olycka angående de märkta älgarna.

Väl mött!

Två märkta älgar skjutna
2009-10-26

Det har hänt lite med de märkta älgarna senaste tiden och det är ju ett narturligt inslag nu under älgjaktstider. En ko och kalv sköts i Västerbotten (F1040), den föll i närheten av Skalmodal. Den 19:e oktober sköts också en tjur (M1559) som var född 2003 i Västebotten. Några andra rapporter om incidenter eller händelser i övrigt har kommit in.

Trafik och jakt
2009-10-14

Vi har haft två märkta älgar under senaste tiden som lämnat in sina halsband. En av dessa har blivit påkörd den 2:a oktoberungefär 2.5 kilometer norr om Ös kyrka på väg 30 i Kronobergs län. Det var en tjur (M4955), tyvärr så har vi inga uppgifter om vikt, men det var en tiotaggare. Vi får hoppas att denna typ av rapport fortsätter att vara sällsynta. Den andra älgen som lämnat in halsbandet är en tjur (M4977) som sköts i Södermanland den 12:e oktober.

Skjuten älg
2009-09-30

Vi har nu fått en rapport om att ytterligare en märtk älg har blivit skjuten. Denna älg var en tjur (2065) med 11 taggar och en slaktvikt på ca 300 kg. Det var den 8 september sydväst om Dikanäs som den föll för jägaren. GPS-enheten på denna älg var borta och det kan innebära att en del data gått förlorat? Inga andra insidenter eller rapporter har kommit den senaste tiden, men vi kommer säkert att återkomma med uppgifter i samband med jakt snart igen. På återseende!

Märkt älg skjuten
2009-09-25

En älgko med öronmärkning (0053) + kalv har skjutits i Nordmaling området. Det var en av de älgar vi följde i Nordmaling, sändarna togs dock av där 2004. Hon föll i närheten av Nyland Hössjö den 20 september. Förutom detta så har inga rapporter om att någon märkt älg skulle ha skjutits. Däremot har vi glädjen att tala om att en av våra medarbetare, Wiebke Neumann ska försvara sin avhandling den 2:a oktober. Mer om detta kan man hitta under Nyheter här på Älgforskningssidan. 

Älgjakten fortsätter...
2009-09-23

Ytterligare en märkt älg har blivit skjuten under älgjakten. Norr om Gottern har en elva taggare fallit för en jägare den 22 September. Detta var en tjur (1562) som hade tappat sin sändare i mitten av juni. Förutom detta så har inga rapporter kommit in om händelser att skriva om här, men det betyder att det rullar på och fungerar som det ska där ute. 


Älgjakt
2009-09-17

Nu har en första rapport om att en halsbandsförsedd älg skjutits under älgjakten. Det är älg 1035 som blev skjuten den 16/9 i närheten av S Gardfjället, Nordväst om Kittelfjäll. Halsbandet kommer att återlämnas till SLU i Umeå för att den data som finns samlad via GPS i halsbandet ska laddas ner. Det kommer säkert att finnas anledning till att rapportera om fler älgar som tagits ur tjänst innan älgjakten är till ända. Men det får vi som sagt avvakta och återkomma om när vi får rapporter om det.

Tider för älgjakt
2009-09-04

Nu drar jakten igång, åtminstone i norra delen av landet. Vi kommer att regelbundet ta in rapporter om de märkta älgarnas öde under jakten. Några andra speciella incidenter vare sig i positiv eller negativ bemärkelse har rapporterats under senaste tiden. Vi har dock haft möjligheten att deltaga på ett möte vid Öster Malma för att informera kort om läget för det märkta älgarna i Södermanland och för att starta diskussionen och upplägget för att samla in material från skjutna eller på annat sätt avlidna älgar. Även i Kronoberg så har vår representant lokalt hållit föredrag om situationen. Må fortsatt bra!

Sändare inplockade
2009-08-12

Sommaren har varit ganska lugn på älg-fronten. Men senast idag kom det in rapport om att två sändare har hämtats in. En i Södermanland och den verkade vara hel, men älgen som skulle bära det saknades. Man fick dock leta upp den utifrån sista GPS positionen för att lokalisera den då den inte sände några signaler via VHF. Även i Kronobergs län har en sändare hämtats in och stängts av. Det hittades på ett hygge vid en avbruten topp. Förmodligen så har älgen lyckats klia av sig halsbandet då det var intakt. På återseende snart!!

Många kalvar i Småland, få i Södermanland
2009-07-23

Det har som ni kanske märkt varit stiltje i älgskogen, kan man tro. Givetvis händer saker därute. Men kalvningen är över och det verkar gå smidigt och bra. Vi har inga rapporter om olyckor eller andra händelser som är utöver det normala. Däremot har vi nu gått ut med ett pressmeddelande som man kan läsa i sin helhet under Nyheter här på Älgforskningssidan. Sammanfattningsvis ser det ut som att det varit goda förhållande med många kalvar i Småland och lite sämre i Södermanland.

Ha en fortsatt bra sommar! 

Värmen håller i sig...
2009-07-02

För en del har vi en härlig sommarvärme och för andra är den jobbig och tröttande. Jag ska väl inte säga vilken kategori jag tillhör, men lite svalare väder hade inte gjort något. Senaste tiden har vi fått rapporter om att en ko i Södermanlands län har  fött två kalvar för ungefär en månad sedan. Det fanns dock en indikation på att hon kalvat redan 28 maj, men då gjordes bedömningen utifrån data att det inte var en kalvning. Men det är alltså numer bekräftat att det var en kalvning. Vi har också en säker kalvning i Västerbotten och två som troligen kalvat, men i dagsläget så vet vi inte exakt var eller när dessa kalvar kom. Ha en fortsatt bra sommar!

Sommarvärme
2009-06-29

Nu har vi haft en härlig värme ett tag, man kan undra vad älgen tycker om det? Det har varit några kor som kalvat i alla fall. Vi har fått rapport om en kalvning i Norrbotten och två i Västerbotten. Det ska också nämnas att vi hade lite problem med våra kartor under en kort tid förra veckan, men det åtgärdades ganska snabbt. Vi hoppas att det inte ställde till det för mycket förtret. På återseende!


Senaste veckan...
2009-06-17

...har det inte kommit rapporter om så många kalvningar som man kanske kunde förvänta sig. Men fyra kalvningar i Västerbottens län har bekräftats. Förövrigt så har det inte rapporterats om några problem eller incidenter med vare sig älgarna själva eller den teknik som de bär på. Det kan vi bara tolka som att allt fungerar som det är tänkt och att vi kontinuerligt samlar in data.

Kalvningsläget
2009-06-09

Det kommer hela tiden in rapporter om kalvningar i de olika studieområdena. De senaste dagarna har vi fått in rapporter om tre kalvningar i Norrbotten och tre i Västerbotten. Dessutom så har det kommit in ytterligare en rapport om kalvning i området kring Öster Malma (Södermanlands län). Vi har nu plockat in det halsband som tappades av en älg i Kronobergs län och stängt av den. Nu kommer kalvningen att bli mer intesiv i de norra regionerna och vi kommer att se många rapporter om kalvningar här den närmsta tiden. 

Nu händer en del därute....
2009-06-05

Nu har vi haft lite händelser i de södra delarna. Det verkar som att en tjur i Kronobergs län har tappat sin sändare eller så kan den ha förolyckats? Vi kommer att kontrollera detta så fort som möjligt. Besked om vad som hänt denna tjur kommer alltså inom kort. I Södermanlands län så har en tjur tappat sin sändare som vi nu återfunnit. Sändaren fungerade dessutom inte fullt ut. Slutligen så kommer vi nu att påbörja ansmygning på de kor som inte visat tecken på att kalva. På så sätt så kan vi kontrollera deras status. Från norr så har det kommit in färska rapporter om att fem kor har kalvat i Västerbotten och mer kommer säkert inom kort. 


Dagens rapport
2009-06-02

Nu verkar kalvningen i norra regionerna ha kommit igång ordentligt också. De senaste dagarna har 5 kalvningar rapporterats från Västerbotten och ytterligare en kalvning från Norrbotten. Förövrigt har inga rapporter om andra speciella händelser kommit in senaste tiden, vilket innebär att sändarna därute fungerar som de ska och att naturen har sin gång.

Notiser om läget därute
2009-06-02

Vi startar denna blogg med att lägga ut alla äldre inlägg.


2009-05-14

Det har nu fötts ytterligare kalvar i södra Sverige. I Södermanlands län har det bekräftats att ytterligare tre kalvar fötts. Troligen så är de födda den 12 maj och fler kalvar är troligan att vänta i snabb takt. Detta innebär att vi nu har sammanlagt tio bekräftade kalvningar i området kring Växjö. Dessutom så har kalvningen omkring Öster Malma kommit igång med 4 bekräftade kalvar.

2009-05-15

Rapporterna om nyfödda kalvar strömmar in i jämn takt nu. Senaste tillskotten vi fått rapport om är i Växjö området. Där har fyra kor nu fött sammanlagt åtta kalvar de senaste dagarna. Alla fyra korna har alltså fått två kalvar var och det kommer med all säkerhet flera inom kort.

2009-05-26

Nu har det varit full fart på kalvningen ett tag och vi har fått in rapporter om flera kalvninger. I norrbotten har 6 kalvningar ägt rum. I Växjö området har ytterligare en kalvning konstaterats. Glädjande är också att kalvning i Södermanland har tagit fart och 12 kalvar totalt har bekräftats senaste veckan. Dessutom kan vi notera att hemsidans kartfunktion, som var nere för underhåll, nu är i funktion igen.

2009-05-29

För att göra en liten sammanfattning av läget och för att strukturera kalvningensläget för i år så kan vi konstatera att det fötts en del kalvar. Om vi börjar i söder så har 16 kor i Kronobergs län (Växjö) fött kalv, varav 10 har fått dubbel. Det totala antalet hittills i Växjö är alltså 26 kalvar. För Södermanlands län (Öster Malma) så är det 6 av de märkta korna som fått kalv, varav 4 har fått dubbelkalv. Totalt i detta område så har vi nu kommit upp i 10 kalvar. Till sist så har vi sett att 6 kor har visat upp ett mönster av positionsdata som pekar på att kalvning kan ha skett eller vara på gång. Det kommer dock in rapporter dagligen, så vi fortsätter att följa året kalvning med stort intresse.