Vetenskapsrådet stöd till internationellt databasnätverk för sensordata

2012-02-27 16:21

Filosofie Doktor Holger Dettki vid institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, pryder omslaget av Vetenskapsrådets årsredovisning 2011. Han jobbar i ett projekt som främjar gränsöverskridande forskning på vilda djur genom att bygga ett internationellt databasnätverk för sensordata.

 

http://vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2012/nyheter2012/vetenskapsradetsarsredovisning2011.5.13384c8f135aad61b551.html