Utbildningsmaterial för älgförvaltning

2011-12-02 09:04

Utbildningsmaterial för adaptiv älgförvaltning.

På uppdrag av regeringen har Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett utbildningsmaterial för viltförvaltningsdelegationerna och älgförvaltningsområdena runt om i landet.

Materialet finns tillgängligt på webben för alla som vill lära sig mer om viltförvaltning.

http://www.slu.se/algforvaltning/