Förvaltningsmärkning älg i Norrbotten : underlag för framtida adaptiv förvaltning : slutrapport Överkalix/Kalixdalen 2008/2010

2011-09-20 20:22

Slutrapport Överkalix/Kalixdalen 2008/2010

Rapporten "Förvaltningsmärkning älg i Norrbotten : underlag för framtida adaptiv förvaltning : slutrapport Överkalix/Kalixdalen 2008/2010" finns nu att läsa på http://pub.epsilon.slu.se/8153/1/Ericsson_et_al_110610.pdf