Hur många älgar har fått GPS-sändare? Hur många positioner finns i databasen?

2010-09-24 14:37

Från i Februari 2003 fram till 2010 har vi tillsammans med våra samarbetspartners försett 406 olika älgindivider med GPS-sändare på. Vi har fokuserat på vuxna kor. Av de 406 älgarna är 319 märkta i norra Sverige (Västerbotten, Norrbotten) och 87 märkta i södra Sverige (Södermanland, Kronoberg, Kalmar). Beroende på frågeställning har en älg en sändare normal mellan 1-3 år om älgen inte dör på grund av jakt, trafik eller annan anledning. Totalt har vi mer än 6 miljoner enskilda älgpositioner i databasen.