Kalvningar i Norrbotten 2016

2016-05-24 09:47

Kalvningssäsongen har börjat i Norrbotten.

 

Som vi skrev tidigare, flyttades i mars sändaren från referensområden "Arvidsjaur", "Tjåmotis", "Niemisel" och "Ängesån" till fyra nya områden: "Haparanda/Kalix", "Junosuando", "Gällivare" och "Svappavaara". I de nya referensområden finns där inga resurser för att kontrollera i fält antal kalvar som födds. Men med hjälp av positionsdata som löpande kommer in, kan vi analysera om, när och var kalvning sker eftersom korna ändrar sitt beteende tydligt när de kalvar. Genom att studera kornas rörelsemönster kan vi också bestämma kalvningstiden med några timmars precision samt ange plats för kalvningen med några meters noggrannhet. På kartsidan visas kalvningsplatsen som en tät samling av positioner som skiljer sig tydlig från den samling av punkter som uppstår under älgens födosök.

 

Hittills har vi sett tecken för kalvningar i alla fyra områden

 

Haparanda/Kalix: först ut var HK F1293 som kalvade troligtvis 11.e maj. Sen ytterligare fyra kalvningar till dags dato. Plus kanske en kalvning till, men denna kon har ändrat sitt rörelsemönster mindre tydligt.

 

Junosuando: först ut var JU F1893 som kalvade 20:e maj. Sen kalvade JU F4985 den 22:a maj. Utöver dessa två kalvningar kan det 2-4 kalvningar till varav en i så fall kan har varit redan 13:e maj. Men för de sist nämnda korna är förändringar i rörelsemönster mindre tydligt och därmed finns en viss osäkerhet om de har faktisk kalvat.

 

Gällivare: en kalvning hittills, GÄ F1920 kalvade 22:a maj. Inga fler kalvningar än så länge.

 

Svappavaara: först kalvade SV F4403 14:e maj. Sen kalvade SV F4423 18:e eller 19:e maj.

 

Nikkaluokta: Inga kalvningar har observerats än så länge