Kalvningssäsong 2016 har börjat

2016-05-16 13:40

I södra Sverige har vegetationsperioden börjat och de första årskalvarna har födds.

I referensområdet på Öster Malma (Sörmland) föddes i fredags 13:e maj de första kalvarna av de GPS-märkta korna – ko F5843 fick dubbelkalvar som föddes med en vikt på mellan 12.7 kg (kvigkalven) och 13.5 kg (tjurkalven).

I referensområdet Växjö (Kronobergs län) föddes första kalven 6:e maj av ko F5877 som födde dubbelkalvar. Hittills har sex kalvningar av de GPS-märkta korna registreras.

I referensområdet på Öland har kalvningssäsongen börjat tidigast med första kalvningen 1:a maj av älgko "Cementa" som också födde dubbelkalvar. Hittills har sju kalvningar registreras på Öland.